Quantitative Aptitude Quiz for IBPS | RRB – Set 262

1) 12, 22, 69, 272, 1365 ?
1) 8196
2) 8184
3) 8195
4) 6830

Click to View Answer
Answer 2) 8184

12 × 2 – 2 = 22,
22 × 3 + 3 = 69
69 × 4 – 4 = 272
272 × 5 + 5 = 1365
1365 × 6 – 6 = 8184

2)15, 17, 21, 29, 45, 77 ?
1) 109
2) 125
3) 141
4) 173

Click to View Answer
Answer 3) 141
15 + 2 = 17
17 + 4 = 21
21 + 8 = 29
29 + 16 = 45
45 + 32 = 77
77 + 64 = 141

3)12, 14, 17, 13, 8, 14, 21, 13, 4, ?
1) 14
2) 13
3) 15
4) 2

Click to View Answer
Answer 1) 14
12 + 2 = 14
14 + 3 = 17
17 – 4 = 13
13 – 5 = 8
8 + 6 = 14
14 + 7 = 21
21 – 8 = 13
13 – 9 = 4
4 + 10 = 14

4) 3, 20, 78, 332, 1680 ?
1) 8410
2) 9836
3) 10098
4) 1150

Click to View Answer
Answer 3) 10098

3 × 2 + 14 = 20
20 × 3 + 18 = 78
78 × 4 + 20 = 332
332 × 5 + 20 = 1680
1680 × 6 + 18 = 10098

5) 13, 30, 66, 140, ?, 592
1) 210
2) 290
3) 428
4) 430

Click to View Answer
Answer 2) 290

13 × 2 + 4 = 30
30 × 2 + 6 = 66
66 × 2 + 8 = 140
140 × 2 + 10 = 290
290 × 2 + 12 = 592

6)3, 10, 21, ?, 51
1) 34
2) 32
3) 33
4) 25

Click to View Answer
Answer 1) 34
+7, +11, +13, +17

7) 5, 11, ?, 55, 117
1) 21
2) 27
3) 23
4) 25

Click to View Answer
Answer 4) 25
×2+1, ×2+3, ×2+5, ×2+7, …
? = 11 × 2 + 3 = 25

8)3, 4, 12, 45, ?, 1005
1) 152
2) 198
3) 144
4) 196

Click to View Answer
Answer 4) 196
*1+1^2, *2+2^2 , *3+3^2 ….

9) 1, 3, 9, 31, ?, 651
1) 97
2) 127
3) 129
4) 109

Click to View Answer
Answer 3) 129
×1 + 2, ×2 + 3, ×3 + 4…

10) 5, ?, 4, 7.5, 17, 45
1) 3.5
2) 3
3) 2.5
4) 2

Click to View Answer
Answer 2) 3
×0.5 + 0.5, ×1 + 1, ×1.5 + 1.5..

Also Check Out Quantitative Aptitude Quiz for IBPS | RRB – Set 261